Balss pakalpojumi Latvijā

Pakalpojumu cenas: 0,05 Ls - 3,00 Ls (ar PVN). Cenas nosaka pakalpojumu piedāvātājs.
Ja pakalpojuma sniedzējs vēlas piedāvāt pakalpojumu visu operatoru tīklos, īso numuru pieslēgšana citu operatoru tīkliem viņam jākoordinē pašam.

Numura izveidošanas maksa 300 Ls bez PVN
Numura abonēšanas ikmēneša maksa 100 Ls bez PVN
Ieņēmumu daļa partnerim 50%
 
lv/voiceservicelv.txt · Labota: 2009/09/24 15:18 , veicis vita