BITE plus vispārīgs apraksts

BITE plus ir BITE grupas pakalpojumu zīmols gala mobilajam internetam tālruņu gala lietotājiem. Tā ir ekosistēma, kas sevī apvieno:

 • Satura piegādātājus, kas no operatora saņem ieņēmumu daļu.
 • Tehnisko risinājumu un tālruņu piegādātājus, nodrošinot gala lietotājiem lieliskus pakalpojumus izmantojot dažādas tehnoloģijas.
 • Tīkla operatoru, kas organizē partneru piedāvātos pakalpojumus un patērētāju prasības, piedāvājot labāko, kas ir nepieciešams.

BITE plus papildus maksai par datu satiksmi prasa samaksu arī par piedāvāto saturu. Maksa par mobilā interneta izmantošanu vai tālruņa satura lejupielādi tiek pievienota gala lietotāja mobilā tālruņa rēķinam. Daļa ieņēmumu tiek novirzīti partneriem. BITE plus neiegādājas un neveic operācijas ar specifiskiem mobilā interneta produktiem ārpus tās pamata darbības veidiem.

Visi mobilā interneta pakalpojumi, ko izveido un pārvalda partneri, gala lietotājiem ir pieejami izmantojot BITE plus pakalpojumu. BITE plus ir vairāk kā tikai „mobilā interneta lappuse“ - tā ir mobilā interneta lappušu un pakalpojumu centrs, kas ļauj lietotājiem redzēt arī piedāvāto partneru pakalpojumu paredzamās izmaksas utt.

BITE plus darbojas Lietuvā un Latvijā. Jūs varat apskatīt BITE plus - wap.biteplius.lt and wap.biteplus.lv. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu un nodrošinātu pilnīgu funkcionalitāti, JUms jāizmanto BITE SIM karte.

BITE plus komandas kontakti ir apskatāmi šeit: BITE plus komanda

Biznesa informācija

BITE plus partneru programma nosaka vispārēju sadarbības politiku darbam ar mobilajam internetam piedāvāto saturu. Pašlaik BITE plus piedāvā sadarbības iespējas dažādos pievienotās vērtības pakalpojumu (value added services) kanālos.

Kā kļūt par sadarbības partneri?

Lai uzsāktu dalību partneru programmā, vispirms Jums vajadzētu kontaktēties ar kādu no mūsu komandas (atbilstoši jomai). Turpmākais varētu izskatīties šādi:

 • Pirmais kontakts (+2 dienas)
  • Puses paraksta līgumu par informācijas neizpaušanu (NDA - Non-disclosure agreement), lai aizsargātu Jūsu ideju un mūsu zināšanas par tirgu (know-how)
  • Nekavējoties sniegsim arī padomu par ierastākajiem ieņēmumus veidojošajiem pakalpojumu veidiem (vairāk...)
  • Mēs varam pārskatīt Jūsu produkta ideju un izteikt savu viedokli par to
 • Produkta attīstīšana (+2 dienas līdz 1 mēnesim)
  • Mēs sniegsim pilnu tehnisko aprakstu BITE plus API sistēmai (vairāk...)
  • Mēs izsniegsim Jums lietotāja vārdu un paroli BITE plus partneru programmas piekļuvei
  • Mūsu tehniskie sadarbības partneri var piedāvāt produkta attīstīšanas pakalpojumus vai tehnisku palīdzību par atsevišķu samaksu
 • Pirms laišanas tirgū (pre-launch) (+ 2 dienas)
  • Mēs pārliecināsimies, ka Jūsu produkts atbilst visām partneru programmas prasībām (arī likumos noteiktajām) un pēc sertificēšanas iekļausim to mūsu tālruņu satura katalogā (vairāk...).
 • Pēc laišanas tirgū (post-launch) (+ 30 dienas)
  • Mēs klasificēsim Jūsu produktu savā katalogā
  • Mēs to izvietosim sadaļā “Kas jauns?”
  • Izvērtēsim iespējas kopīgām mārketinga aktivitātēm
  • Jūs piestādīsit mums pirmo rēķinu par Jums pienākošos ieņēmumu daļu

Pakalpojumu piegādes kanāli

WAP pakalpojumi

WAP pakalpojumi paredzēti partneriem, kas attīsta galvenokārt uz mobilo internetu balstītus pakalpojumus, taču piedevām izmanto arī sms/mms/balss pakalojumu iespējas sava satura piegādei. Mazo lappušu (mini-sites) programma izdala trīs partneru grupas ar šādiem galvenajiem darbības virzieniem:

A. BITE plus kataloga partneri (satura lejupielāde)
Uzsvars uz lejupielādējamām lietojumprogrammām - piedāvā Symbian un Java lietojumprogrammas, ieskaitot spēles, izklaides, noderīgas informācijas, kā arī dažādas biznesa lietojumprogrammas.

B. Portālā iekļautu mazo lappušu partneri (WAP lappuses par papildu samaksu (premium))
Informācijas/izklaides pakalpojumi - tāda novirziena kā sports, mūzika, dzīvesveida, pasaules ziņu u.c. - kur mazās lappuses kalpo kādam specifiskam mērķim/tēmai.
Biznesa pakalpojumi - piedāvā ar biznesu saistītus WAP pakalpojumus kā, piemēram, bankas, brokeru, mobilo maksājumu, kā arī citu koorpratīvu pakalpojumu virziens.

C. Ārpus portāla esošu mazo lappušu partneri (WAP lappuses par papildu samaksu)
Atšķirīga zīmola / uz gala lietotāju tieši vērstas - lai piedāvātu pakalpojumus izmantojot mazo lappušu piedāvātās apmaksas iespējas, taču pilnībā neizpilda prasības, lai iekļautos (A) vai (B) grupās. Šīs lappuses var būt par brīvu, var būt „nekārtīgas“ vai var būt pat BITE plus tiešie konkurenti.

SMS pakalpojumi

SMS papildus samaksas (premium) pakalpojumi tiek piedāvāti izmantojot īsos numurus (short numbers). Īsie numuri var tikt piešķirti uzņēmumiem, kam nav finansiālu saistību ar kādu no BITE Grupas uzņēmumiem.

SMS pakalpojumu komerciālie un tehniskie noteikumi ir atkarīgi no tirgus, kurā tos paredzēts piedāvāt.

Balss pakalpojumi

Balss pakalpojumi par papildu samaksu (premium) tiek piedāvāti izmantojot īsos numurus. Īsie numuri var tikt piešķirti uzņēmumiem, kam nav finansiālu saistību ar kādu no BITE Grupas uzņēmumiem.

Balss pakalpojumu komerciālie un tehniskie noteikumi ir atkarīgi no tirgus, kurā tos paredzēts piedāvāt.

Mūzikas, spēļu un video satura izplatīšana

Jūsu un arī partneru portāli var pelnīt vairāk! Lai to panāktu, Jums savā portālā jāpievieno saites uz BITE plus mūzikas, video un spēļu katalogu produktiem.

Pelniet papildus līdz pat 20 procentiem no apgrozījuma:

 • Balss zvanu toņi un melodijas - 10 procentu no apgrozījuma;
 • Spēles un video - 20 procentu no apgrozījuma.

Vairāk....

Mobilo tālruņu satura noteikumi

Partneri, kas piedalās BITE plus partneru programmā, piekrīt ievērot likumīgās prasības. Šīs prasības nedaudz atšķiras atkarībā no tā, kādā tirgū tās tiek piedāvātas.

 • Mobilo tālruņu satura noteikumi Lietuvai (Policy)
 • Mobilo tālruņu satura noteikumi Latvijai (Policy)

Reklāmas izvietošanas noteikumi

 • Reklāmas izvietošanas noteikumi (Apraksts)

Konferences un semināri

Šeit atradīsiet dažādus interesantus un noderīgus materiālus no konferencēm un semināriem dažādās pasaules malās. Vēlams izmantot, lai radītu jaunus un interesantus produktus, sameklētu biznesa partnerus un citādi veicinātu nozares attīstību.

Tehniskā informācija

:!: Lai nerastos lieki pārpratumi, tehniskā informācija nav tulkota latviešu valodā - tā ir pieejama angliski.

SMPP (tiešais SMS centrs) pieslēgšanās informācija

BITE API

BiteAPI ir Bite Plus mobilā interneta HTTP / SOAP interfeiss, kas ļauj trešajām personām nodrošināt WAP, SMS, MMS rēķinu izveidi un citas funkcijas, kas varētu būt nepieciešamas papildu samaksas (premium) pakalpojumu izveidei.

BITE API User guide
BITE API functions descriptions
Short numbers (SMS) and BITE API usage

BITE IP adreses

Mazā lapa (minisite) var veikt pārbaudi par to, vai WAP lietotājs ir vai nav Bite klients, balstoties uz Bite vārteju (gateway) IP adresēm. Piemērs un paskaidrojumi atrodami zemāk.

Piemērs un paskaidrojumi

WAP vadlīnijas, palīdzība, atsauces

Video straumēšanas vadlīnijas, palīdzība, atsauces

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

 1. What does action ID mean and what action ID do I have to use for function billAccount? (Answer)
 2. We just tried to connect and got „Login failed. No such user!“ (Answer)
 3. Trying to get msisdn using IP address, we get the error „no such customer record“. (Answer)
 4. We don't get Bite Account headers, when we connecting to our wap page. (Answer)
 5. Could you provide example how to send SMS through API? (Answer)
 6. How can we get our customer's Account ID? (Answer)
 7. Can we get any statistics of transactions we made? (Answer)
 8. Please provide example of sendWAPPush/sendSMS function usage with MSISDNs array as parameter. (Answer)

Send questions to: partner_support@bite.lt

 
lv/start.txt · Labota: 2008/01/11 14:34 , veicis martins