SMS pakalpojumi Latvijā

Pieejamā īso numuru sērija: 18XX

Pakalpojumu piegādātājam jāiesniedz pilnīgs pakalpojuma apraksts, pakalpojuma cenas un atbilstoša prognoze uz atbildīgās personas e-pastu.
Maksimālā pakalpojuma cena ir 3 Ls (PVN iekļauts).

Ieņēmumu daļa partnerim 60%
Īsā numura izveidošanas maksa 300 Ls (bez PVN)
Īsā numura mēneša maksa 100 Ls (bez PVN)
Cena partnerim par katru izejošo īsziņu bez PVN
BITE Latvija tīklā 0,02 Ls
Uz citiem Latvijas operatoru (arī virtuālo) tīkliem 0,06 Ls
uz ārzemju operatoru tīkliem 0,10 Ls
 
lv/smsservicelv.txt · Labota: 2009/09/24 15:20 , veicis vita